2010. június 2., szerda

Dr Gyökössy Endre (Bandi Bácsi) élete

Dr Gyökössy Endre, Budapest-Rákospalotán született 1913. február 17-én. Elemi iskoláit Újpesten végezte, majd ugyanott a „Könyves Kálmán” gimnázium hallgatója lett. Érettségi után Nagykőrösön tanítói oklevelet szerzett. A budapesti Református Teológia elvégzés után 1939-ben szentelték lelkésszé. A Kálvin téri református templomban kezdte meg szolgálatát. Bölcsész és pszichopedagógiai doktor, pasztorál-pszichológus, a gyakorlati teológia kutató professzora. Legjobban szerette, ha Bandi bácsinak hívják, mi több ő sajátmagát is úgy nevezte. „Isten öreg bojtárjának” több évtizedes munkásságát gyakorlatilag lehetetlen összegezni. Külön tanulmányt lehetne írni irodalmi teljesítményéről. Hihetetlen egyszerűséggel ír, még a legbonyolultabb teológiai kérdésekről is.
Bandi bácsi ökumenikus beállítottságából eredően baráti körének nagy része éppen a katolikus papság köréből verbuválódott.
1980-ban „papíron” nyugalmazott lett, de mint ő maga is mondotta; "nyugdíjas lelkész pedig nincsen! Az vagy az élete végéig lelkész, vagy soha nem is volt az!"Dr. Gyökössy Endre. lelkész-pszichológus és professzor, 1997. november 20-án költözött el az örökkévalóságba. Utolsó földi útjára 1997. december 6-án kisérték.

Források:
Wikipedia
Citatum
Vájtfül archívum -  Arnold Ernő: Ki volt Dr. Gyökössy Endre?

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

Blogarchívum

Rendszeres olvasók

holisztikus

Google analytics